คันโต

คันไซ

ชูโงกุ

 • ทตโตริ
 • ชิมาเนะ
 • โอกายามะ
 • ฮิโรชิมะ
 • ยามางูจิ

โทโฮะกุ

 • อาโอโมริ
 • อิวาเตะ
 • มิยางิ
 • อากิตะ
 • ยามางาตะ
 • ฟูกูชิมะ

ชูบุ

 • นีงาตะ
 • โทยามะ
 • อิชิกาวะ
 • ฟูกูอิ
 • ยามานาชิ
 • นางาโนะ
 • กิฟุ
 • ชิซูโอกะ
 • ไอจิ

ชิโกกุ

 • โทกูชิมะ
 • คางาวะ
 • เอฮิเมะ
 • โคจิ

ฮอกไกโด

คิวชูและโอกินาวะ

 • ฟูกูโอกะ
 • ซางะ
 • นางาซากิ
 • คูมาโมโตะ
 • โออิตะ
 • มิยาซากิ
 • คาโงชิมะ
 • โอกินาวะ