1 Day Tourทัวร์บทความทั้งหมด

1 Day Tour ทัวร์ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลก+ทาคายาม่า

จุใจไปกับทัวร์รถบัสไปเช้าเย็นกลับราคาสุดคุ้ม เดินเล่นเมืองเก่าทาคายาม่า ชมความสวยงามของหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านหลังคาฟางที่ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก...
admin
September 7, 2017