Tag

ชิงะ Archives -

วัด ศาลเจ้า ปราสาทเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

เที่ยวเมืองโอตสึต้องมาเที่ยว วัดมิอิเดอร่า วัด 3 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิกะ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 672 มีประวัติที่ยาวนานกว่า 1300ปี
admin
March 3, 2016
วัด ศาลเจ้า ปราสาทเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

วัดเอนเรียคุจิ จังหวัดชิกะ รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เพราะถือเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาและเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งโบราณ
admin
March 3, 2016