Tag

ทตโตริ Archives -

ธรรมชาติเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ภูเขาไดเซน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามไม่แพ้ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไดเซน ( Mount Daisen ) นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดทตโตริ ( Tottori ) ที่ตั้งอยู่แถบบริเวณทางทิศตะวันตกของจังหวัดทตโตริ โดยภูเขาแห่งนี้นั้นมีความสูงมากถึง 1,729 เมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคชูโกกุ และติดอันดับอยู่ใน…
admin
March 18, 2019
ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

นั่งอูฐชมวิวที่ เนินทรายทตโทริ เป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น(鳥取砂丘)

สวัสดีค่า วันนี้เราจะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับจังหวัดนึง จังหวัดนี้เป็นจังหวัดบ้านเกิดของนักสืบจิ๋วโคนันด้วยนะคะ นั่นก็คือจังหวัด"ทตโทริ"นั่นเองค่ะ ซึ่งจังหวัดทตโทริมีสถานที่นึงที่ดังมากนับว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดนี้เลย นั่นก็คือ เนินทรายทตโทริ นั่นเอง เนินทรายทตโทริ เป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังได้รับการยกย่องว่าเป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานธรณี ซานอิงไคกัง เลียบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น มีระยะทาง2.4 x…
admin
March 20, 2017
ธรรมชาติเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

ชายฝั่งอุราโดเมะ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ชายฝั่งอุราโดเมะ ( Uradome Coast ) เป็นชายฝั่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดทตโตริ สถานที่แห่งนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อร้อยล้านปีก่อน การกัดเซาะของน้ำทะเลธรรมชาติ และพายุหิมะ จนทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งเกาะเล็กเกาะน้อย ถ้ำ หินรูปร่างแปลกตา และยังพบเห็นต้นสนที่อยู่เรียงรายไปตลอดชายฝั่งหรือแม้กระทั่งบนเกาะ ซึ่งที่นี่มีพื้นที่ประมาณ 15…
admin
March 13, 2018