Tag

ฮิโรชิมะ Archives -

ธรรมชาติเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมAizumura

รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานบุตร(ทารก)🤱 (会津慈母大観音像 ) ตั้งอยู่ที่อำเภอAizuwakamatsu จังหวัด Fukushima ตั้งขึ้นเพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาอธิษฐานขอพรให้โลกเกิดความสงบสุขนั่นเองค่ะ รูปปั้นนี้มีความสูง 57 เมตร ภายในประกอบด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางพันมือ อยู่ตรงทางเข้าพอดี เชื่อกันว่าอธิษฐานขอสิ่งใดจะสมปรารถนาค่ะ…
admin
July 16, 2020