พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แมกเลฟ, พิพิธภัณฑ์ลิเนียร์ リニア鉄道館

By March 11, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์รถไฟของ JR Central ตั้งอยู่ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิ ต่างจากพิพิธภัณฑ์ของ JR East ที่ไซตามะตรงที่นอกจากจะมีการจัดแสดงรถโบราณที่เลิกใช้และรถที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังมีรถคอนเซปต์ MAGLEV ที่จะเปิดใช้บริการในอนาคตอีกด้วย ที่สำคัญก็คือ นอกจากรถที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ ก็ยังมีชินกังเซ็น ทั้งรุ่นที่เคยใช้ในอดีตและรุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จัดวางอยู่มากกว่าพิพิธภัณฑ์รถไฟที่อื่นๆครับ ผู้ชื่นชอบชินกังเซ็นควรแวะมาชมครับ

Leave a Reply