ศาลเจ้าอัตสึตะ มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาลเจ้าที่เป็นที่เก็บดาบคุซานางิ หนึ่งในสามเครื่องราชกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งว่ากันว่าตกทอดมาจากจักรพรรดิจินมุ จักรพรรดิคนแรกของญี่ปุ่นครับ แต่ว่าตัวดาบนั้นไม่มีการจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปดูแต่อย่างใดครับ

เทพเจ้าที่ศาลเจ้านี้บูชาก็ล้วนเป็นเทพสำคัญๆในชินโตทั้งนั้นครับ เช่นอามาเทราสุ(ดวงอาทิตย์) และซูซาโนโอะ(ทะเล) เป็นต้นครับ ถ้ามองในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหรือศาลเจ้าที่คนนิยมไปขอพร ศาลเจ้าอัตสึตะนั้นถือเป็นศาลเจ้าแรกๆ ที่ชาวเมืองนาโกย่าและผู้มาเยือนจะนึกถึงเลยครับ

นอกจากศาลเจ้าแล้ว พิพิธภัณท์ที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกันก็ยังมีความน่าสนใจอย่างมากครับ เพราะเป็นที่เก็บวัตถุโบราณจำนวนมาก และหลายชิ้นเป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับ

Leave a Reply