ศาลเจ้าคูชิดะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดฟุคุโอกะ วิหารภายในศาลเจ้าหลังแรกอายุมากกว่า 1200ปี ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 757 โดยจักรพรรดิโคเคน ให้เป็นศาลเจ้าของเทพโอคุชิดะ ซามะ ในศาสนาชินโต ซึ่งเชื่อกันว่าจะได้ขอพรเกี่ยวกับการมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในธุรกิจ ตัวอาคารมีการออกแบบและตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบชินโตค่ะ

Leave a Reply