ธรรมชาติ

Fukuoka Tower

By February 26, 2016 No Comments

หอคอยฟุคุโอกะ (Fukuoka Tower) มีความสูงถึง 234เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดในจังหวัดฟุคุโอกะ และมีลานชมวิวที่ความสูง 123เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวได้ 360องศา และในวันที่อากาศปลอดโปร่งจะสามารถมองเห็นวิวของอ่าวฮากาตะได้ทั้งหมด จะมีเกาะน้อยใหญ่กระจายตัวกันอยู่ รวมทั้งมองเห็นเมืองฟุคุโอกะเกือบทั้งเมืองได้อีกด้วย ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองฟุคุโอกะในยามค่ำคืนไปในตัวค่ะ

Leave a Reply