ทัวร์นิกโก้ 1 วัน เที่ยวน้ำตกเคงอน+ทะเลสาบชูเซ็นจิ+ศาลเจ้าที่เป็นมรดกโลกนิกโก้โทโชกู พร้อมอาหารกลางวัน

→07:40 ออกเดินทางจาก หน้าบริษัท Kokuyo Shinagawa (รวมพล 07:20)

→08:30 ออกเดินทางจาก หน้าตึกShinjuku I-Land Tower【บริเวณLOVE object (รวมพล 08:10)

→11:00 ทานอาหารกลางวันที่ร้านNikko Castella Honpo Bandai Nikko Ten(**กรณีที่ร้านเต็มอาจจะมีการเปลี่ยนร้าน**) (60 นาที)

→  ศาลเจ้านิกโก้โทโชกู (90 นาที)

→  ถนนสายคดเคี้ยวอิโรฮาซากะ (ชมจากหน้าต่างรถ)

→  น้ำตกเคงอน  (50 นาที)

→  ทะเลสาบชูเซ็นจิ    (30 นาที)

→18:30   ทัวร์จบลงที่บริเวณสถานีรถไฟชินจุกุ สามารถเดินเที่ยวต่อได้ตามอัธยาศัย


ราคา (ไกด์ภาษาอังกฤษ) 

– ผู้ใหญ่ท่านละ 14,800 เยน
– เด็ก(อายุ4-11ปี) ท่านละ 13,800 เยน

★จอง↓↓↓↓↓↓↓↓★

*สามารถจองออนไลน์ได้จนถึงเวลา15:00 น ของ 4 วันก่อนออกเดินทาง

ออกเดินทางทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ เมื่อครบ 10 คนขึ้นไป

รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ
มีพนักงานดูแลบนรถบัสพูดภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือภาษาจีน คอยอำนวยความสะดวกและนัดเวลาบนรถ
ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
★รถออกเดินทางเมื่อมีผู้เข้าร่วม 10 คน ขึ้นไป
★รวมค่ารถ ค่าทางด่วน ภาษี และอื่นๆ
★ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
★เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรระวัง!

** หมายเหตุ 1 ทริปนี้จะมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และจีนนัดเวลาบนรถ *กรณีที่เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่ง จะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน*

** หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

** หมายเหตุ 3 วันที่เดินทางจริงกรุณาไปจุดรวมพลให้ตรงเวลา ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางจริง ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านที่ไปสายไม่ว่าจะกรณีใดๆ

 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

จุดนัดพบ 1 : หน้าบริษัท Kokuyo Shinagawa

ที่อยู่: 8−35, Minami 1-chome, Minato-ku, Tokyo
ออกเดินทาง: 7:40 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

จุดนัดพบ 2 : หน้าตึก Shinjuku I-Land Tower【บริเวณLOVE object】

ที่อยู่: 6-5-1, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
ออกเดินทาง: 8:30 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

 

 

ตรงจุดรวมพล จะมีเจ้าหน้าที่ถือธงสีแดงยืนรออยู่ 🚩


ที่เที่ยว 1 ร้านNikko Castella Honpo Bandai Nikko Ten

 (60 นาที)

รับประทานอาหารกลางวันพร้อมซื้อของฝากที่ระลึกในร้าน อาหารกลางวันจะเป็นแบบพื้นเมืองที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น Japanese-style set lunch
**รูปเป็นเพียงรูปภาพเหมือน เมนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล**

ที่เที่ยว 2 เที่ยวชมมรดกโลก ศาลเจ้านิกโก้โทโชกู

 (90 นาที)

ศาลเจ้าโทโชกู (Toshogu Shrine) นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่พำนักอาศัยที่สุดท้ายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทำให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้อันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงแรกนั้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝั่งศพ ต่อมาได้มีการสร้างอาคารและขยายศาลเจ้าจนทำให้มีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

1532342974200-1024

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือสะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ซึ่งเป็นสะพานข้ามของศาลเจ้าฟูตะระซัง(Futarasan Shrine)  และยังเป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
**(จุดนี้จะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเที่ยวลูกค้าสามารถไปชมด้วยตัวเอง โดยสอบถามข้อมูลจากพนักงานบนรถ)

 

ที่เที่ยว 3 น้ำตกเคงอน

14:20-15:10 (50 นาที)

น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิกโก้ และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูง 100 เมตร บรรยากาศของน้ำตกเคกอนในแต่ละฤดูนั้นมีความงดงามอลังการโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในอนุสรณ์แห่งธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ชื่อของน้ำตกเคงอนนั้นถูกตั้งตามบทในคัมภีร์พุทธศาสนาบทหนึ่งที่ชื่อว่า “เคงอนเคียว” (Kegon-kyo) ตั้งโดยพระภิกษุที่พบน้ำตกแห่งนี้ นอกจากชั้นชมวิวด้านบนที่สามารถมองเห็นตั้งแต่จุดสูงสุดของน้ำตกแล้ว ยังมีจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดอีก นั่นก็คือ จุดชมวิวจากชั้นล่างที่อยู่ลึกถึง 100 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถลงไปจุดชมวิวได้โดยลงลิฟต์เพื่อเข้าชมวิวสุดอลังการของน้ำตกเคงอนแห่งนี้

ที่เที่ยว 4 ทะเลสาบชูเซ็นจิ

 (30 นาที)

ทะเลสาบที่ระดับน้ำสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสูงประมาณ 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว ในตอนที่ภูเขานันไตระเบิด ทำให้แอ่งน้ำหลายสายไหลรวมกันกลายเป็นทะเลสาบชูเซนจิ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำไปกับความเงียบสงบของทะเลสาบและอากาศบริสุทธิ์ในฤดูร้อน อีกทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสาบสะท้อนเงาของท้องฟ้าราวกับเห็นภาพของกระจกขนาดใหญ่ยักษ์สะท้อนความงามอย่างหาที่ไหนไม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเดินป่ารอบทะเลสาบในระยะทาง 25 กิโลเมตรได้ หรือสามารถล่องเรือไปชมวิวสวย ๆ ในทะเลสาบนี้ได้อีกด้วย

สิ้นสุดทัวร์ที่ สถานนีชินจุกุ

18:30 ถึงชินจุกุ โดยประมาณ

รถจะจอดให้ลงบริเวณสถานีรถไฟชินจุกุ ซึ่งทุกท่านสามารถเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งในบริเวณสถานีรถไฟชินจุกุต่อได้ตามอัธยาศัย

 


 

ราคา (ไกด์ภาษาอังกฤษ) 

– ผู้ใหญ่ท่านละ 14,800 เยน
– เด็ก(อายุ4-11ปี) ท่านละ 13,800 เยน

★จอง↓↓↓↓↓↓↓↓★

*สามารถจองออนไลน์ได้จนถึงเวลา15:00 น ของ 4 วันก่อนออกเดินทาง

ออกเดินทางทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ เมื่อครบ 10 คนขึ้นไป

รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ
มีพนักงานดูแลบนรถบัสพูดภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือภาษาจีน คอยอำนวยความสะดวกและนัดเวลาบนรถ
ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
★รถออกเดินทางเมื่อมีผู้เข้าร่วม 10 คน ขึ้นไป
★รวมค่ารถ ค่าทางด่วน ภาษี และอื่นๆ
★ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
★เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก


 

 

เงื่อนไขการยกเลิก

– ยกเลิกก่อน 11 วันเดินทางจริง : ฟรี
– ยกเลิกก่อน 10-8 วันเดินทางจริง : 20%
– ยกเลิกก่อน 7-2 วันเดินทางจริง : 30%
– ยกเลิกก่อน 1 วันเดินทางจริง : 40%
– ยกเลิกวันเดินทางหรือไม่มีการร่วมเดินทางและไม่ติดต่อ : 100%

※กรุณาแจ้งในเวลาทำการ
วันธรรมดาเวลา 10:00-17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

 


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรระวัง!

** หมายเหตุ 1ทริปนี้จะมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และจีน ตามโปรแกรมที่ท่านได้เลือกไว้ จะทำหน้าที่นัดเวลาบนรถ  *กรณีเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่ง จนท. จะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน*

** หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางจริงกรุณาไปจุดรวมพลให้ตรงเวลา ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางจริง ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านที่ไปสายไม่ว่าจะกรณีใดๆ

** หมายเหตุ 3 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง
** หมายเหตุ 4 หากจำนวนคนไม่เพียงพอต่อการเดินทางและหากมีการยกเลิกทัวร์จากทางบริษัท ทางบริษัทจะติดต่อท่านภายใน 4 วันก่อนวันออกเดินทางจริง
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 

สามารถสอบถาม เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง  และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางด้านล่าง 
โทรติดต่อ : +81-48-487-7024 (เบอร์ญี่ปุ่น)
E-mail : japan555@busde.com
LINE@

Leave a Reply