พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ 警察博物館

By February 12, 2016 No Comments

พิพิธภัณท์ของตำรวจญี่ปุ่นครับ สำหรับสถานที่ๆให้เข้าฟรีแล้ว ที่นี่มีอะไรให้ดูพอสมควรเลย เป็นตึกสูงถึงสี่ชั้น ภายในมีทั้งจัดแสดงอุปกรณ์ อาวุธของตำรวจ เครื่องแบบ ตราตำรวจ และของใช้อื่นๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับ นอกจากนี้ก็ยังมีโปสเตอร์ทั้งแนวสร้างขวัญกำลังใจ หาเสียง เสริมภาพลักษณ์ ใบประกาศจัดจ้างจัดหากำลังพลเป็นต้น และแน่นอนว่ามีมุมประวัติศาสตร์ การจัดตั้งกรมตำรวจและอื่นๆด้วยครับ ในด้านของภาพลักษณ์แล้ว ตำรวจญี่ปุ่นดูเป็นมิตรกว่าตำรวจไทยพอดู

Leave a Reply