ศาลเจ้าเท็มมังงุ (Osaka Tenmangu Shrine) เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ 949 และได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ 1843 ศาลเจ้าแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และขึ้นชื่อในการขอพรด้านการศึกษาค่ะ นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อน วันที่ 24-25 กรกฎาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลเท็นจิน (Tenjin Festival) ขบวนแห่เทพเจ้าที่มีคนเข้าร่วมขบวนกว่านับพันคนค่ะ

Leave a Reply