ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เป็นหนึ่งที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองและยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอซาก้าด้วยค่ะ ปราสาทโอซาก้าสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ 1583โดย Toyotomi Hideyoshi แต่ได้ถูกทำลายลงหลังสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปี ค.ศ 1615 ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ 1665 ได้ถูกฟ้าผ่าเสียหายย่อยยับอีกครั้ง จนกระทั่งในปี ค.ศ 1928ได้บูรณะปราสาทขึ้นใหม่อีกครั้งโดยนาย Seki นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า ที่ได้รวบรวมเงินบริจาคจากชาวเมืองเพื่อมาบูรณะปราสาทใหม่ ทำให้ปราสาทโอซาก้าในปัจจุบันมีความสูง 55เมตร มี 5ส่วน 8ชั้น ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของปราสาท แต่ละชั้นจัดแสดงเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปและในชั้นบนสุดมีระเบียงโดยรอบที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้ด้วยค่ะ

Leave a Reply