ปราสาทมัตสึเอะที่จังหวัดชิมาเนะ มองจากข้างนอกมี5ชั้นแต่จริงๆแล้วข้างในมี6ชั้น เป็นหนึ่งใน12ปราสาทญี่ปุ่นที่สามารถคงสภาพและโครงสร้างเดิมไว้ได้ โดยไม่เคยผ่านการสร้างใหม่ครับ
จริงๆแล้ว ปราสาทในญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่โดนไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือการทิ้งระเบิดช่วงสงครามโลก ทำให้อาคารไม้ดั้งเดิมไม่เหลืออยู่แล้ว และที่เห็นกันอยู่มักจะเป็นการสร้างใหม่ ด้วยคอนกรีตและเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ทำให้หน้าตาคงเดิมครับ ปราสาทที่เป็นอาคารไม้ดั้งเดิมและอยู่มานานหลายๆร้อยปีโดยไม่พังและไม่ได้ถูกสร้างใหม่แบบนี้ จริงๆแล้วเหลือเพียง12แห่งเท่านั้น และที่นี่เป็นที่ๆใหญ่เป็นอันดับสองในจำนวนนั้นครับ ส่วนอันดับหนึ่งคือปราสาทฮิเมจิ มรดกโลกครับ

นี่เป็นที่เที่ยวติดอันดับของจังหวัดชิมาเนะร่วมกับศาลเจ้าอิซุโมะครับ หากมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนี้ก็คงเป็นที่ๆห้ามพลาด

Leave a Reply