เสาแดงพันต้นอันเลื่องชื่อของเกียวโตนั่นเองครับ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าที่อุทิศแด่เทพเจ้าอินาริ เป็นเทพเจ้าที่มักจะถูกโยงกับความอุดมสมบูรณ์ อาหาร เหล้าสาเก ความเจริญทางวัตถุ ความสำเร็จทางโลก โชคลาภ และหมาจิ้งจอกครับ ศาลเจ้าที่อุทิศให้เทพเจ้าอินาริ มีมากมาย ทางศาลเจ้าฟุชิมิเองกล่าวว่า มีศาลเจ้ามากกว่าสามหมื่นศาลเจ้าทั่วญี่ปุ่นที่บูชาเทพอินาริ โดยศาลเจ้าฟุชิมิอินาริแห่งนี้ เป็นศาลเจ้าหลักที่ใหญ่ที่สุดในเครือศาลเจ้าที่อุทิศให้เทพเจ้าอินาริทั้งหมดกว่าสามหมื่นแห่งครับ จุดเด่นก็อย่างที่ทราบกันดี คือเสาโทริอิหรือซุ้มประตูสีแดงๆที่บริษัทห้างร้าน คนมีฐานะจากทั่วญี่ปุ่นมักจะบริจาคให้กับศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลครับ มีตั้งแต่อายุหลายร้อยปีที่บริจาคโดยผู้มีอิทธิพลตั้งแต่ในอดีต และเสาใหม่ๆอายุแค่ไม่กี่ปีที่บริจาคโดยบริษัทห้างร้านในยุคนี้ครับ ถ้าเดินหาดีๆ อาจจะได้เห็นเสาอายุหลักหลายร้อยปีนะครับ

Leave a Reply