วัด ศาลเจ้า ปราสาท

Kamaishi Daikannon Temple

By March 3, 2016 No Comments

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมคามาอิชิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคามาอิชิ จังหวัดอิวะเตะ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ 1970 มีความสูง 48.5เมตร รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมมีลักษณะยืนก้มศีรษะเล็กน้อยหันหน้าออกสู่ทะเลภายในอ้อมแขนอุ้มปลาเอาไว้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในรูปปั้นได้ค่ะ และบริเวณรูปปั้นปลาที่อยู่ในอ้อมแขนเจ้าแม่กวนอิมคือจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวคามาอิชิและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆได้ค่ะ

Leave a Reply