วัด ศาลเจ้า ปราสาทเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา กาเกะคันนง(崖観音)

By August 26, 2021 No Comments

กาเกะคันนง(Gakekannon) หรือ เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผาภูเขาฟุนากาตะ ตั้งอยู่ในเขตวัดไดฟุคุจิ จังหวัดชิบะ ซึ่งเป็นวัดนิกายชินงอน ลัทธิชูจิซันนั่นเอง
กาเกะคันนง หมายถึง เจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา เนื่องจากตั้งสูงตระหง่านอยู่ตรงกลางบนหน้าผา ทำให้ดูเหมือนตัวอุโบสถลอยอยู่ที่หน้าผา จึงเป็นที่มาของชื่อ กาเกะคันนง นั่นเอง

ภายในอุโบสถ ตรงกลางด้านในของห้องโถงหลัก จะเป็นที่ประดิษฐานของหินแกะสลักพระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิม จูอิจิเมน คันเซะอง โบซัตสึ ซึ่งหินสลักนี้เป็นหินธรรมชาติจากบนหน้าผาภูเขาฟุนากาตะเองและเป็นภาพแกะสลักแบบนูนต่ำโดยใช้ผนังของผาเป็นฐาน

มีการบอกต่อกันมาว่าเจ้าแม่กวนอิมรูปนี้ ถูกสร้างขึ้นในปีแรกของสมัยโยโร (ค.ศ.717) โดยท่านเกียวกิซึ่งเป็นนักบวชชื่อดังในสมัยนั้น เป็นนักบวชที่อุทิศตัวสอนธรรมและช่วยชลประทานให้กับชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเกียวกิได้เดินทางไปแสวงบุญอยู่ที่ประเทศตะวันออก (ปัจจุบันคือ เขตภูมิภาคคันโตนั่นเอง) ซึ่งในระหว่างนั้นท่านก็ได้แวะมาบริเวณนี้ ท่านมีความประสงค์จะใช้เป็นที่สวดภาวนาเพื่อขอให้ชาวประมงในท้องถิ่นมีการประมงที่อุดมสมบูรณ์และมีความปลอดภัยในการเดินทางไปจับปลาในทะเล ท่านจึงได้มีการแกะสลักหินแบบนูนต่ำ เจ้าแม่กวนอิม จูอิจิเมน คันเซะอง โบซัตสึและอันเชิญรับวิญญาณของเทพเจ้า ทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนับถือศรัทธามาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม จูอิจิเมน คันเซะอง โบซัตสึ นี้ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของเมืองเรียบร้อยแล้ว

และหลังจากนั้นก็มีนักบวชได้เข้ามาสร้างอุโบสถคันนงโดขึ้นเพื่อปกป้องคลุมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม โครงสร้างของโบสถ์จึงมีลักษณะยื่นออกไปตรงกลางหน้าผา อุโบสถคันนงโดที่นี่มีความโดดเด่นด้วยสีแดงสดของอาคาร ดังที่เห็นปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของชื่อ “กาเกะ โนะ คันนง” หมายถึง หน้าผาของเจ้าแม่กวนอิม

บรรยากาศบันไดขึ้นไปสู่อุโบสถเจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผา


จุดน่าสนใจของที่นี่คือจุดชมวิวจากระเบียงของโบสถ์คันนงโด คุณสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างกว้างไกลและสัมผัสบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบๆได้อย่างเต็มอิ่มไปเลย

วิธีเดินทาง:
จากสถานีรถไฟ Nakofunakata Station เดินเท้าประมาณ 15นาที

ที่อยู่:
835, Funakata, Tateyama, Chiba, 〒294-0056

TEL: 0470-27-224

ดูเว็ปไซต์เพิ่มเติม:
http://www.gakekannon.jp/

ดูทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ:
http://www.japan555.com/1day-tour-to-the-mother-farm-pink-color-field-of-petunia/

จองทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ(ภาษาญี่ปุ่น):
VIP TOUR

Leave a Reply