ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ 1 วัน

- ภูเขาฟูจิชั้นห้า - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Oshino Hakkai - Gotemba Premium Outlets

 
 

Shirakawa Tour

- ชมเมืองเก่า Takayama furui machinami - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

 

Japan tour, see the Japanese flower fields

- Visit Pink Moss Field - Watch the tulip fields - See Mt. Fuji

 
 

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ 1 วัน

- ภูเขาฟูจิชั้นห้า - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Oshino Hakkai - Gotemba Premium Outlets

 
 

Shirakawa Tour

- ชมเมืองเก่า Takayama furui machinami - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

 

Japan tour, see the Japanese flower fields

- Visit Pink Moss Field - Watch the tulip fields - See Mt. Fuji

Thai people in Japan Working in Japan to tell you how to travel to Japan by yourself. Study in Japan Living in Japan For everyone to listen to each other By the Thai admin in a travel company in Tokyo Confirming tight information

Red Pagoda Tour with Lunch - Red Pagoda (Chureito Pagoda) + golden Shichifukujin + StarCraft Park Kawaguchi + Oishi Park + thatched roof village Iashinosato

1 Day Tour Red Pagoda Tour with Lunch - Red Pagoda (Chureito Pagoda) + golden Shichifukujin + StarCraft Park Kawaguchi + Oishi Park + thatched roof village Iashinosato → 07: 40 Departure from Tokyo Bunka Kaikan (JR Ueno ...
Read More

Mount Fuji Tour with Lunch See Lake Kawaguchiko Stop at Oshino Hakkai Pond. Shopping at Gotemba Premium Outlet.

1 day Mt. Fuji Tour + Lunch → 07: 40 Departure from Tokyo Bunka Kaikan (JR Ueno Park Exit) (Total 7:20) → 08: 45 Departure from Shinjuku VIP Lounge (including ...
Read More

See the world cultural heritage of Kyoto with lunch, visit the Nam Sai Temple, Ryanji Temple, Nijo Castle, Sanju San Gando Temple. See the old town in the area of Gion.

1 Day Tour, see the world cultural heritage of Kyoto, Nam Sai Temple, Ryanji Temple, Nijo Castle, Sanjun San Gando Temple Watch the old town in Gin area → 08:30 Departure from VIP Villa Namba (including 8:10) ...
Read More