บทความ

ปราสาทโคคูระ 小倉城

By February 10, 2016 No Comments

ปราสาทโคคูระ จังหวัดฟุคุโอกะ ถูกสร้างมานานซึ่งไม่สามารถระบุที่มาที่ชัดเจนได้ แต่ตัวปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อประมาณ 400กว่าปี ก่อนช่วงปี ค.ศ 1600 โดยไดเมียว โมริ คัทสุโนบุ ผู้ครองแคว้นฟุคุโอกะ แต่อาคารปราสาทหลักได้ถูกทำลายลงเมื่อปี 1865 และได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งปี 1959 สูง 5ชั้น หลังคามี 4ระดับ และได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูลและประวัติศาสตร์ โดยจะมีทั้ง วัตถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดลจำลองของบ้านเมืองสมัยโบราณ ตัวอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ และจุดชมวิวที่ชั้นบนสุด ติดกับบริเวณปราสาททางทิศตะวันออก จะมีสวนญี่ปุ่นตั้งอยู่ซึ่งภายในจะแบ่งออกเป็น 3โซนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นสวนแบบญี่ปุ่น ส่วนที่เป็นอาคารไม้ตั้งอยู่ริมบึงของสวนที่เอาไว้นั่งจิบชา ชมสวนพร้อมกับวิวปราสาทด้วย และส่วนสุดท้ายจะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมค่ะ

Leave a Reply