ธรรมชาติ

Takachiho Gorge

By February 10, 2016 No Comments

ช่องแคบทาคาจิโฮะ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมิยาซากิ ช่องแคบแห่งนี้เกิดจากที่หินลาวาจากภูเขาไฟ Aso กัดเซาะจากลำธารเมื่อ 12,000ปีมาแล้ว มีความสูงถึง 100เมตร ยาวถึง 7กิโลเมตร ช่องแคบทางธรรมชาติแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยค่ะ

Leave a Reply