บทความ

เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19 ) ของVIP TOUR

By October 7, 2021 No Comments

VIP TOUR นั้น คาดการณ์ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จะมีแนวโน้มระบาดยืดเยื้อ จึงใช้มาตรการป้องกันโดยการ “การหลีกเลี่ยง 3 ความหนาแน่น” และการจัดการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และจะยังคงพัฒนาต่อไปด้วย เพื่อความสบายใจในการให้บริการทัวร์และการเดินทางท่องเที่ยว

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ของ VIP TOUR

ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน

ห้ามรับประทานอาหารบนรถบัส

ตามคำประกาศของสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ห้ามรับประทานอาหารในช่วงที่อยู่บนรถบัส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

รักษาระยะห่างทางกายภาพ

โปรดรักษาระยะห่างจากลูกค้าท่านอื่นโดยรอบไม่ว่าจะเป็นตอนรวมพล ตอนหยุดพัก หรือตอนชมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น

กรุณาสวมหน้ากาก

ท่านที่เข้าร่วมทัวร์กรุณานำหน้ากากอนามัยติดตัวไปด้วย และจำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในรถบัส นอกจากนี้ ถ้าเป็นไปได้กรุณาหลีกเลี่ยงการสนทนาให้มากที่สุด

※หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่างๆเป็นต้น กรุณาติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์ก่อนวันออกเดินทาง ในช่วงเวลาทำการ

ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ เวลาที่รวมพล

จะมีการวัดอุณหภูมิจากพนักงานในเวลาที่รวมพลแล้ว (ก่อนขึ้นรถ) หากลูกค้าท่านใดที่มีอาการเช่นไอหรือมีไข้ หรือสงสัยว่ามีอาการ กรุณางดเว้นการเข้าร่วม

หมั่นกลั้วคอและล้างมือบ่อยๆ

ขอความร่วมมือให้ “ล้างมือ” และ “กลั้วคอ” ก่อนขึ้นรถบัสและระหว่างพักฯลฯ

กรุณาใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนิ้วมือ

มีการติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระภายในรถบัส ดังนั้นโปรดใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

※หากมีการขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากสภาพการจำหน่าย ฯลฯ มาตรการข้างต้นอาจไม่สามารถทำได้

※เราอาจจะปฏิเสธการขอเข้าร่วมทัวร์ของลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากากและผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงเช่นมีไข้

※มีมาตรการสำหรับแต่ละสถานที่ เช่น จุดหมายปลายทางและที่พักเป็นต้น ดังนั้นกรุณาปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละที่อย่างเคร่งครัดด้วย..

ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของลูกค้าทุกท่าน

มาตรการป้องกันในช่วงเวลาของการดำเนินทัวร์

พนักงานต้อนรับและพนักงานขับรถบัสสวมหน้ากากอนามัย

ในระหว่างขณะที่ปฏิบัติงานทั้งลูกค้าและพนักงานต้อนรับและพนักงานขับรถบัสต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยและเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พนักงานทุกคน เช่น พนักงานขับรถ / พนักงานต้อนรับบนรถ (รวมถึงการใช้ไมโครโฟน) จะดำเนินการด้วยการสวมหน้ากากทุกครั้ง

 

การระบายอากาศภายในรถบัส

เกี่ยวกับการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในรถ การระบายอากาศอัตโนมัติจะสลับกับการนำอากาศภายนอกเข้าและการหมุนเวียนอากาศภายในรถด้วยโหมดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติและโหมดการปรับสลับด้วยตนเอง(พนักงานขับรถ)เพื่อนำอากาศภายนอกเข้า และช่วงเวลาพักก็จะเปิดประตูทางเข้าทิ้งไว้ตามความเหมาะสมที่

สำหรับยานพาหนะอื่นๆ ทางเราก็จะดำเนินการให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยการเปิดประตูรถในช่วงพัก

ในโหมดนำอากาศภายนอกเข้าในรถนั้น สามารถเปลี่ยนอากาศภายในรถทั้งหมดได้ในเวลาประมาณ 5 นาที

ติดตั้งแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้า

มีการติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อนิ้วมือภายในรถบัสเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ได้อิสระด้วยตัวเอง

※หากมีการขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากสภาพการจำหน่าย ฯลฯ มาตรการข้างต้นอาจไม่สามารถทำได้

 

พนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับที่ร่วมทัวร์VIP TOUR จะมีการดำเนินการทดสอบแอนติบอดีสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

ผู้ที่ร่วมเดินทางกับรถบัสทัวร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทของเรา ทั้งพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับนั้น ได้ดำเนินการทดสอบแอนติบอดีด้วยชุดทดสอบแอนติบอดีสำหรับไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ( “2019-nCoV” ผลิตโดยบริษัทBoson) อย่างจริงจัง

เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานทุกท่านสามารถเข้าร่วมทัวร์ด้วยความสบายใจมากที่สุด เราจะยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง

 บรรยากาศของการทดสอบแอนติบอดี

รายละเอียดของการทดสอบแอนติบอดี

リンク

ติดต่อสำนักงานขายแต่ละแห่ง คอลเซ็นเตอร์ อู่ซ่อมรถ ฯลฯ

การทดสอบแอนติบอดีสำหรับพนักงานต้อนรับและพนักงานขับรถ

ทางเราได้ดำเนินการทดสอบแอนติบอดีสำหรับพนักงานต้อนรับและคนขับ อย่างจริงจัง

ดำเนินการฆ่าเชื้อภายในรถบัส

หลังจากใช้รถ ทางเราจะฆ่าเชื้อราวจับภายในรถด้วยแอลกอฮอล์ตามความเหมาะสม

ทำความสะอาดอุปกรณ์ในรถและตากแดด

ทางเราดำเนินการทำความสะอาดและตากอุปกรณ์ภายในรถ เช่น ม่านทึบแสงและผ้าม่านส่วนตัว

บังคับให้ล้างมือและกลั้วคออย่างเคร่งครัด

มีการบังคับให้พนักงานต้อนรับ พนักงานขับรถ และพนักงานหมั่นล้างมือ (โดยติดตั้งแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อนิ้วมือตามสำนักงานแต่ละแห่ง) และกลั้วปาก และมีการจัดการสภาพร่างกายอย่างจริงจังและทั่วถึง

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ว่าด้วยการเข้ากะ / โฮมเวิร์ค ฯลฯ

จากมุมมองเพื่อมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ทางศูนย์บริการและสำนักงานขายจะมีบุคลากรจำนวนที่น้อยกว่าปรกติ

※การโทรศัพท์ไปที่คอลเซ็นเตอร์อาจจะเชื่อมต่อยากหรืออาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการต่างๆ ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน

 

กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย

ทางเรามุ่งมั่นที่จะขับขี่อย่างปลอดภัยในทัวร์ของบริษัทเรา แต่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา ดังนั้น พนักงานต้อนรับจะมีการตรวจสอบและเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย และพนักงานขับรถก็จะดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาอีกครั้งด้วย

ในญี่ปุ่นมีการบังคับให้ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยในรถ ดังนั้นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งบนรถ

ขอบคุณข้อมูล : https://tour.vipliner.biz/corp/news/covid-19/

Leave a Reply