Tag

VIP TOUR Archives -

บทความ

เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (โควิด -19 ) ของVIP TOUR

VIP TOUR นั้น คาดการณ์ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จะมีแนวโน้มระบาดยืดเยื้อ จึงใช้มาตรการป้องกันโดยการ "การหลีกเลี่ยง 3 ความหนาแน่น" และการจัดการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และจะยังคงพัฒนาต่อไปด้วย เพื่อความสบายใจในการให้บริการทัวร์และการเดินทางท่องเที่ยว มาตรการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่…
admin
October 7, 2021