ปราสาทโทยามะ สร้างขึ้นสมัยเอโดะเคยเป็นบ้านพักของเจ้าเมืองตระกูล Maeda มาถึง 13ท่าน ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสวนสาธารณะ Toyamajoshi ที่มีแม่น้ำ Matsugawaไหลผ่านและยังเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามของเมือง  นอกจากนี้ภายในปราสาทยังมีพิพิธภัณฑ์ให้ได้ศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองโทยามะอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply