บทความ

Toyama City Office

By March 10, 2016 No Comments

หอชมวิวบนศาลาว่าการเมืองโทยามะครับ แม้จะสูงไม่มากแค่70เมตร แต่เนื่องจากเมืองไม่ใช่เมืองใหญ่ ไม่มีตึกอื่นๆที่สูงกว่ามาบัง ทำให้เป็นจุดชมวิวที่ดีและเห็นได้ไกลจุดนึงครับ

ที่นิยมขึ้นมาดูกันมากที่สุดก็คือแนวสันเขาของ Japan Alps ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนไม่มีอะไรบัง ดูแล้วเหมือนเหมือนเป็นกำแพงขนาดยักษ์ครับ

Leave a Reply