ธรรมชาติ

Tateyama Kurobe Alpine Route

By March 10, 2016 No Comments

ทาเทยามะคุโรเบะ เป็นเส้นทางชมวิวที่ตัดผ่านเทือกเขาทาเทยามะและอากาซาวะดาเกะและเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวกำแพงหิมะอันโด่งดังดังครับ  เส้นทางนี้เชื่อมจังหวัดโทยามะและนางาโนะ จากต้นทางถึงปลายทางต้องขึ้นยานพาหนะสายต่างๆมากมาย เชื่อมต่อกันยาวตั้งแต่เมืองทาเทยามะในจังหวัดโทยามะจนถึงเมืองโอมาจิในจังหวัดนางาโนะครับ ระหว่างทางจะต้องขึ้นทั้งรถบัส รถรางขึ้นเขา และรถเคเบิลคาร์รวมกันมากถึง6สาย โดยระหว่างเส้นทางสามารถชมวิวที่โด่งดังเช่นเขื่อนคุโรเบะและกำแพงหิมะได้ครับ

Leave a Reply