วัด ศาลเจ้า ปราสาท

Kokyo Palace (Tokyo Imperial Palace)

By March 5, 2016 No Comments

พระราชวังอิมพีเรียลหรือพระราชวังโคเคียวตั้งอยู่ที่เมืองชิโยะดะกรุงโตเกียวค่ะซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะ แต่เป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยวของกรุงโตเกียวค่ะหากมีการเฉลิมฉลองหรือจัดงานต่างๆก็จะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมภายในพระราชวังได้ค่ะ แต่ช่วงดอกซากุระบานเมื่อปีล่าสุดก็มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปชมดอกซากุระได้แล้วนะคะปีนี้ก็รอฟังข่าวกันนะคะ

Leave a Reply