พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเมจิ 明治村

By February 3, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเมจิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดไอจิ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงอาคารกว่า 60หลังในช่วงยุคเมจิ (1868-1912) ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะสิ้นสุดยุคศักดินาของญี่ปุ่น จึงทำให้สถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากตะวันตก อาคารบางส่วนเป็นอาคารจริงในสมัยเมจิที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นอาคารจากทั่วประเทศที่ย้ายมาตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเอาไว้ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเมจิมีพื้นที่กว้างขว้างและยังมีการจัดนิทรรศการหลากหลายชนิด อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันในการเดินชมเลยละค่ะ

Leave a Reply