ปราสาททาคาดะ (Takada Castle) สร้างขึ้นเมื่อปี 1614 โดนท่าน Matsudaira Tadateru บุตรชายลำดับที่ 6ของท่านโชกุน Tokukawa Ieyasu ปัจจุบันตัวปราสาทหลักได้ถูกทำร้ายเหลือเพียงอาคารที่เก็บรักษาสมบัติ มีลักษณะเป็นรูปทรง 3ชั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ บริเวณรอบปราสาทมีคูน้ำความยาวกว่า 1กิโลเมตรล้อมรอบและมีต้นซากุระปลูกไว้ทั่วบริเวณสวนกว่า 4000ต้น ซึ่งเป็นจุดทีมีชื่อเสียงมากในการชม yozakura หรือซากุระกลางคืน  เทศกาลชมซากุระกลางคืน จะมีตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนไปจนถึงกลางเดือนเมษายน บริเวณสวนซากุระไม่เสียค่าเข้าชม ส่วนถ้าจะเข้าไปชมภายในอาคารปราสาทจะต้องเสียค่าเข้าต่างหาก  ปัจจุบันมีเพียงอาคาร Gosankai Yagura หลังเดียวที่เป็นตัวแทนที่หลงเหลืออยู่ของปราสาทแห่งนี้

Leave a Reply