วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองโอซาก้าและของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ  593 เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าตัวอาคารของวัดจะถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็จะมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆอย่างละเอียดเพื่อให้คงรูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 6ค่ะ บริเวณวัดด้านนอกสามารถเข้าชมได้ฟรี แต่บริเวณวัดชั้นใน สวนญี่ปุ่น และห้องเก็บสมบัติที่จัดแสดงภาพวาดพระคัมภีร์และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆของวัด จะต้องเสียค่าเข้าชมค่ะ

Leave a Reply