วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ (Osu Kannon Temple) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ แรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ (1192-1333)ในจังหวัดกิฟุ ต่อมาในปี 1612 ได้ถูกย้ายจากจังหวัดกิฟุมาตั้งประดิษฐานไว้ที่จังหวัดไอจิในปัจจุบัน  อาคารหลังที่เห็นในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่ 20 เนื่องจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซ้ำๆอย่างรุนแรง กลายเป็นอาคารที่มีความสวยงาม นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆกันกับวัด ยังเป็นย่านช้อปปิ้งโอสุ ที่มีร้านค้าและร้านอาหารมากมากตั้งอยู่สองข้างทางค่ะ

Leave a Reply