ปราสาทโอคายาม่า ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1597 แต่อาคารหลังเดิมได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นอีกประมาณ 20ปี ตัวปราสาทมีทั้งหมด 6ชั้น ชั้นที่ 1-4จะจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของปราสาท และในชั้นที่ 5-6จะเป็นจุดชมวิวค่ะ

Leave a Reply