วัด ศาลเจ้า ปราสาทเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

นันเซนจิ Nanzenji Temple วัดที่มีความสำคัญมากในนิกายรินไซเซนของประเทศญี่ปุ่น

By October 27, 2017 No Comments
นันเซนจิ

นันเซนจิ บ้างก็เรียก ซุยริวซัง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวัดที่มีความสำคัญมากในนิกายรินไซเซนของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฝั่งตะวันออกของจังหวัดเกียวโต

nzj2

นันเซนจิ

ตัววัดมีก่อสร้างตามแบบพระราชวังของญี่ปุ่นดั้งเดิม และเมื่อได้ลอดผ่านประตูใหญ่ด้านหน้าของวัดเข้าไปแล้วก็จะผ่านส่วนที่เป็นสวนที่มีความงดงามและอากาศสดชื่นจากธรรมชาติ

nzj4

มีทั้งสวนหินที่มีชื่อเสียงในบริเวณศาลาใหญ่ และต้นมอสที่เกาะสวนหินขนาดใหญ่ที่วัดนันเซนอินที่เป็นวัดย่อยออกมา และจะค่อยๆผลัดเปลี่ยนใบในฤดูใบไม้ร่วง และมีภาพวาดอันงดงามที่ถูกวาดขึ้นโดยศิลปินจากโรงเรียนคาโนะในศตวรรษที่ 17 อยู่ที่บริเวณประตูของห้องโถงใหญ่ด้วย

nzj7

วัดแห่งนี้เริ่มมีประวัติมาตั้งแต่ปี 1264 โดยจักรพรรดิ์คาเมยามะ ที่ทรงชื่นชอบความงดงามของที่แห่งนี้มากจึงสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นที่นี่เพื่อไว้เป็นที่ประทับอีกที่หนึ่ง ต่อมาจักรพรรดิ์คาเมยามะก็ได้ศึกษานิกายเซนกับหลวงพ่อ Busshin Daimin Kokushi และได้ยกพระราชวังแห่งนี้เป็นวัดในนิกายเซนในปี 1291 และวัดแห่งนี้ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะในการเลือกเจ้าอาวาสโดยให้ผู้ที่บรรลุในนิกายรินไซเซนจะเป็นผู้เลือกเจ้าอาวาสในแต่ละสมัยเอง

nzj6

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน : เดิน 5-10 นาที จาก Keage Station
รถบัส : เดิน 5-10 นาที จาก Nanzenji-Eikando-michi bus stop

 

Leave a Reply