วัดมิซูซาวะ ตั้งอยู่ที่เมืองชิบุคาวะ จังหวัดกุนมะ เป็นวัดที่ก่อตั้งมานานกว่า 1300ปี เป็นที่ประดิษฐานของพระ Kannon เทพแห่งความเมตตา มีลักษณะเป็นรูปปั้น 11หน้า 1000มือ แต่ไม่เปิดให้ประชาชนได้ชม ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยอาคารหลายแห่งเช่น ห้องโถงหลัก หอระฆัง อาคารหกเหลี่ยมสีแดง เจดีย์สองชั้น และเสาด้านในที่คนนิยมเดินวน 3รอบเพื่อขอให้โชคดี เป็นต้นค่ะ

Leave a Reply