ศาลเจ้าคาซุฮาระโอกะ (Kuzuharaoka Shrine) เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า เทพไดโคคุ (大黒様)ท่านคือเทพเจ้าแห่งโชค เทพแห่งความร่าเริง ศาลเจ้าแห่งนี้มีหิน2ก้อนเป็นตัวแทนของชาย-หญิง ที่ผูกโยงกันด้วยเชือกสีแดงและเหรียญ5เยน ผู้คนนิยมมาขอพรด้านความรัก ขอให้ได้แต่งงาน และบริเวณด้านหน้าจะมีแผ่นไม้รูปหัวใจ เรียกว่า Ema เป็นแผ่นไม้ที่ใช้เขียนคำอฐิษฐาน มีช่องสำหรับเขียนชื่อเราและชื่อคนที่เรารัก สำหรับคนที่มาขอพรด้านความรัก เราก็เขียนแค่ชื่อของเรากับคำอฐิษฐานก็ได้ นอกจากEma แล้วยังมีเครื่องลางสำหรับขอพรความรักจำหน่ายด้วย (Emaแผ่นล่ะ500เยน) ถึงแม้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้จะอยู่ไกลไปสักหน่อย แต่ก็ถือว่าได้มาเดินมาชมวิวดูบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างดีเชียวค่ะ

Leave a Reply