ศาลเจ้าคุมะโนะ-นาชิ (Kumano-nachi Shrine) เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าในเมือง Kumano ศาลเจ้าแห่งนี้มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาชินโตเข้าด้วยกัน จุดเด่นที่พลาดไม่ได้ของศาลเจ้านี้คือ บริเวณด้านหลังมีน้ำตกศักดิ์สิทธิ์อย่างน้ำตก Nachi ที่มีความสูงถึง 133เมตร จึงทำให้ศาลเจ้าคุมะโนะ-นาชิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด Wakayama ปัจุบันได้ถูกจดทะเบียนมรดกโลก UNESCO ให้เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทือกเขาคิอิด้วย

Leave a Reply