วัด ศาลเจ้า ปราสาท

Kumamoto Inari Shrine

By February 26, 2016 No Comments

ศาลเจ้าคุมาโมโตะ อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) เป็นศาลเจ้าของนิกายชินโต สร้างขึ้นในปี 1496 เพื่อปกป้องปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) จากสิ่งชั่วร้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาท แม้ว่าจะเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กแต่ก็มีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรกันอย่างคึกคัก ภายในศาลเจ้ามีโทริอิเรียงขึ้นไปตามแนวบันได เพื่อไปยังจุดสักการะอีกจุดหนึ่งด้วยค่ะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีเทศกาลใหญ่ Hatsu Uma Taisai เพื่อให้ผู้คนมาขอพรในเรื่องเก็บเกี่ยวพืชผล รวมถึงขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ตามตำนานพื้นบ้านเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ตั้งอยู่ตามศาลเจ้าเป็นสัตว์นำสาส์นของเทพเจ้าค่ะ

Leave a Reply