วัด ศาลเจ้า ปราสาท

วัดโคฟุคุจิ Kofukuji Temple เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1300 ปี

By February 10, 2016 No Comments

วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดนารา เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1300 ปี สร้างโดยตระกูลของเจ้าผู้ครองนครในอดีต แต่เดิมนั้นเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ เคยมีอาคารปลูกสร้างราว 150-175หลัง แต่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังเท่านั้น หนึ่งในนั้นมีอาคารเก่า 3 ชั้นและเจดีย์ 5 ชั้น เจดีย์ 5 ชั้นนี้เป็นเจดีย์ที่สูงเป็นอันดับสองของเจดีย์ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธรูปโบราณให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมด้วยค่ะ

Leave a Reply