ปราสาทคานาซาวะ (Kanazawa Castle) ตั้งอยู่ในจังหวัดอิชิคาวะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1583 โดยขุนนาง มาเอดะ โทชิอิเอะ ในอดีตนั้นตัวปราสาทได้เกิดไฟไหม้ขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ทำให้อาคารหลายส่วนเสียหายและพังทลายลง ยกเว้นประตูปราสาทอิชิคาว่า ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทที่เห็นในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นตามต้นแบบในอดีตทุกประการ และที่นี่ยังเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามของเมืองด้วยค่ะ

Leave a Reply