วัด ศาลเจ้า ปราสาท

Heijo Palace (Nara Imperial Palace)

By March 3, 2016 No Comments

ปราสาทเฮโจ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนารา เคยเป็นที่อยู่อาศัยของจักรพรรดิ มีอายุกว่า 1300ปี แม้ว่าตัวปราสาทเดิมจะไม่หลงเหลือให้เห็นแล้ว แต่ก็ได้มีการจำลองตัวปราสาทขึ้นมาในบริเวณฐานที่ตั้งเดิม ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกด้วยค่ะ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของปราสาทและราชวงค์ในยุคนั้น รวมไปถึงโบราณวัตถุที่ได้ขุดค้นพบในบริเวณนี้ไว้ให้ชมด้วยค่ะ

Leave a Reply