อีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฟุคุอิ เอเฮจิเป็นวัดดังของจังหวัดนี้ครับ
แม้จะไม่มีชื่อเสียงมากมาย แต่ในทางศาสนาวัดนี้เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายเซนสำนักโซโต เป็นสำนักทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีวัดสาขาถึง14000วัดทั่วญี่ปุ่นเลยครับ เมืองรอบๆตัววัดก็ตั้งชื่อตามชื่อวัดและเป็นที่รวมร้านอาหาร ห้องพักสำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาครับ

Leave a Reply