บทความทั้งหมด

Shirakawa Go

หมู่บ้านชิราคาว่าโก ขึ้นชื่อในเรื่องบ้านโบราณที่สร้างหลังค่าเป็น"ทรงพนมมือ"
admin
February 12, 2016
บทความทั้งหมด

Kawagoe

คาวาโกเอะนั้นเป็นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัดไซตามะด้านการท่องเที่ยวชมความงามของเมืองเก่า
admin
February 12, 2016