พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์คฤหาสน์ซามูไรบูเคยาชิกิ 会津武家屋敷

By February 29, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์คฤหาสน์ซามูไรบูเคยาชิกิ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองไอซึ จังหวัดฟุคุชิมะ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆได้แก่ ห้องพักรับรอง โรงน้ำชา โรงสีข้าว และสนามยิงธนู โดยจัดแสดงหุ่นคนตามห้องและฉากต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษากันค่ะ

Leave a Reply