วัด ศาลเจ้า ปราสาท

วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต ได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก

By March 12, 2016 No Comments
วัดน้ำใส

วัดน้ำใส หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ วัดคิโยมิสุเดระ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ด้วย ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ.780 แล้วได้มีน้ำที่ใสบริสุทธิ์อยู่ 3 สายไหลลงมาที่น้ำตกโอโตวะ ซึ่งมีความหมายคือ สุขภาพ ความรัก และความสำเร็จในการศึกษา ให้นักท่องเที่ยวได้ตักดื่ม หรือ ล้างหน้านั่นเอง จุดเด่นที่ลืมไม่ได้ของวัดน้ำใสก็คืออาคารไม้หลังใหญ่และระเบียงที่สูง 13 เมตร ทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วยค่ะ

วัดน้ำใส

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 300 เยน
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 200 เยน
เวลาเปิด-ปิด: 6:00 – 18:00 น.
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

Leave a Reply