Zeniarai 01-1

ศาลเจ้าเซนิอาราอิ เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าของเทพอุงะฟุกุ (Ugafuku) ซึ่งตั้งอยู่ในถ้ำหิน เมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ และเชื่อกันว่าบ่อน้ำด้านในถ้ำนั้นจะมีพลังนำความโชคดี และโชคลาภมาให้ เมื่อเอาเงินไปล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์จากบ่อน้ำนั้น

Zeniarai 02-1

ขั้นตอนการขอพรมีเพียง 5 ข้อดังนี้ค่ะ

  1. นำเทียน 3 เล่ม และธูป (ชุดละ 100 เยน) ที่สำนักงานของศาลเจ้า และนำตระกร้าสำหรับเพื่อชำระล้างเงิน
  2. เข้าชมที่ศาลเจ้าหลัก จุดไฟเทียนเล่มแรก และธูปจากเทียนเล่มใหญ่ และนำไปวางไว้ตรงจุดวางเทียน วางธูป โค้งลง 2 ครั้ง และยกมือไหว้ 2 ครั้ง และโค้งลงอีก 1 ครั้ง
  3. นำเทียนเล่มที่ 2 วางไว้ตรงที่วางเทียน นำเงินใส่ในตระกร้าและทำการชำระล้างเงินจากบ่อน้ำให้เปียกชุ่ม
  4. เดินขึ้นบันไดไปนมัสการศาลเจ้าคามิโนมิซุจินงู และศาลเจ้าชิโมโนมิซุจินงู
  5. นมัสการศาลเจ้าชิจิฟุกุจินจะ และขอพรให้ประสบความสำเร็จในการงาน และวางเทียนเล่มสุดท้ายไว้ที่นี่

Zeniarai 04.-1jpg

เวลาทำการ : 08.00 น. – 16.30 น. (ทุกวัน)

การเดินทาง : นั่งรถไฟสาย JR Yokosuka ลงที่สถานี Kamakura เดินต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 25 นาที

Leave a Reply