ธรรมชาติ

Wedding Rocks

By February 10, 2016 No Comments

เมะโอะโทะอิวะหรือหินแต่งงาน คือหินศักษ์สิทธิ์ 2ลูก ตั้งอยู่ในทะเลเขต Futami เมืองเล็กๆในจังหวัดมิเอะค่ะ เชื่อมคล้องกันด้วยเชือกOshimenawa มีลักษณะคล้ายกับด้ายมงคลบนศรีษะคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน หินแต่งงาน ตั้งอยู่ในเขตศาลเจ้าฟุตะมิโอะคิตะมะ ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่านี่เป็นหินศักษ์สิทธิ์ตัวแทนสามีภรรยาที่ครองรักกัน หินก้อนใหญ่เปรียบเสมือนสามี หินก้อนเล็กนั้นเปรียบเป็นภรรยา ผู้คนนิยมมาอธิษฐานขอพรเพื่อให้มีชีวิตคู่ที่ยาวนานราวกับหิน 2ก้อนในทะเล และในทุกๆปีจะมีประเพณีการเปลี่ยนเชือกOshimenawa จัดขึ้นปีละ 3ครั้ง 5พ.ค, 5ก.ย และช่วงวันเสาร์อาทิตย์กลางเดือน ธ.ค นอกจากนี้บริเวณหินแต่งงานยังเป็นจุดชมวิวพระจันทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและในตอนยามเช้าพระอาทิตย์ก็จะขึ้นตรงกลางระหว่างหิน 2ลูก ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและโรแมนติกของที่นี้ ช่วงเวลาที่ควรเดินทางมาชมที่สุดคือช่วงหน้าร้อน ซึ่งถ้าเป็นวันที่อากาศดีจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยค่ะ

Leave a Reply