รถไฟเจอาร์

Uguisudani Station

By May 8, 2016 No Comments

Uguisudani Station สถานีรถไฟอุกุยสึดานิ

สถานีรถไฟอุกุยสึดานิมีรถไฟวิ่งผ่านสถานีเพียง 2 สาย คือ
・JR京浜東北線 JR Keihin-Tohoku Line
・JR山手線 JR Yamanote Line

ทางออกจากสถานีอุกุยสึดานิมี 2ทางออก คือ

ทางออก South 南口

ทางออก North 北口

ระยะทาง

ระยะเวลาจากสถานีรถไฟอุกุยสึดานิไปยังสถานีอื่นๆที่สำคัญ อาทิเช่น
สถานี Ueno – 2นาที
สถานี Tokyo – 10นาที
สถานี Shinjuku – 23นาที
สถานี Shinagawa – 21นาที
สถานี Ikebukuro – 15นาที
สถานี Shibuya – 30นาที

Leave a Reply