Thẻ

Tokyo Archives -

Đền, chùaNhật Bản

Imado shrine (今戸神社)

ศาลเจ้าอิมาโดะ เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากในด้านการขอพรเรื่องความรัก และเป็น1ใน2ของวัดที่เป็นต้นกำเนิดตำนานแมวกวัก (ตำนานแมวกวักอีกแห่งคือวัดโกโทคุจิ) ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1063 เพื่อเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าคู่สามีภรรยา 「เทพอิซานามิ และ เทพอิซานางิ」ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทพเจ้าตามตำนานของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมเดินทางมาขอพรความรักกันที่นี่ ภายในบริเวณศาลเจ้าเต็มไปด้วยรูปปั้นแมวกวักมากมาย ด้านหน้าอาคารหลักของศาลเจ้ามีรูปปั้นแมวกวักคู่ขนาดสูงเกือบ 1เมตร…
quản trị
January 8, 2020
Đền, chùaNhật Bản

ศาลเจ้าคาเมโดะ เทนจิน Kameido Tenjin Shrine

เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับนักปราชญ์ชื่อดังตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Sugawara no Michizane สร้างขึ้นเมื่อปี 1662 โดยจากตำนาน ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติสำหรับท่าน Sugawara no Michizane ผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถต่างๆมากมายตั้งแต่วัยเยาว์…
quản trị
January 5, 2020
Viện bảo tàngNhật Bản

Toyota tụ máu xe nổi tiếng Có thể đến điểm này Anh ấy thế nào rồi?

Đối với nhiều người, có thể quen thuộc với thương hiệu xe hơi "Toyota" bởi vì nó được coi là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng, có nguồn gốc từ chính Nhật Bản Nhưng đến thời điểm này, Toyota đã tạo ra nhiều đổi mới. Cho đến khi Bảo tàng Kỷ niệm Toyota và ...
quản trị
Ngày 25 tháng 4 năm 2019