ธรรมชาติ

Shodoshima Olive Garden

By February 26, 2016 No Comments

เกาะโชโดชิมะ จังหวัดคางาวะ เป็นแหล่งกำเนิดการเพาะปลูกมะกอกในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสภาพอากาศของเกาะคล้ายคลึงภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของมะกอกได้เป็นอย่างดี ซึ่งเพาะปลูกสำเร็จครั้งแรกในปี 1908นับตั้งแต่นั้นมาเกาะแห่งนี้ก็ถือเป็นแหล่งผลิตมะกอกและน้ำมันมะกอก และยังได้รับฉายาเป็น Olive Island อีกด้วย นอกจากนี้ภายในบริเวณสวนมะกอกยังมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาของการเพาะปลูก ควบคู่กับร้านอาหาร ร้านค้า ที่นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของมะกอกได้ด้วยค่ะ

Leave a Reply