ธรรมชาติ

Ritsurin Garden

By February 26, 2016 No Comments

สวนริสึรินเป็นสวนที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีขนาดใหญ่เท่ากับโตเกียวโดม 16หลัง ภายในสวนมีสระน้ำถึง 6บ่อ เนินเขาเตี้ยๆ 13แห่ง สนามหญ้ากว้าง ป่าสน เรือนน้ำชา และมีฉากหลังเป็นภูเขาชิอัน จึงทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก จุดเด่นของสวนแห่งนี้คือ สะพานEngetsu-kyo สะพานไม้ที่ทอดข้ามบึงน้ำ Nanko ซึ่งมีฝูงปลาคาร์ปแวกว่ายอยู่ภายในบึง สวนแห่งนี้เป็นสวนญี่ปุ่นที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง มีอายุมากกว่า 300ปี และยังคงเอกลักษณ์ของยุคนั้นๆไว้  สวนริสึรินเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดคางาวะ ค่ะ

Leave a Reply