1 Day Tourทัวร์

ทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ชมทุ่งพิ้งค์มอส พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ ! ปี2020

By February 25, 2020 No Comments

ตารางการเดินทางทัวร์เทศกาลชมทุ่งพิ้งมอสหรือเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ชมวิวภูเขาฟูจิ

→07:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 07:10)

→07:30 ออกเดินทางจาก หน้าบริษัท Kokuyo Shinagawa (รวมพล 07:10)

→07:30 ออกเดินทางจาก หน้าโรงแรม Sunshine City Prince Hotel (รวมพล 07:10)

→08:30 ออกเดินทางจาก หน้าตึกShinjuku I-Land Tower【บริเวณLOVE object (รวมพล 08:10)

→10:45 ชมเทศกาลชมทุ่งพิ้งค์มอสหรือเทศกาลชิบะซากุระ (120 นาที)

→13:45 หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโตะ(60 นาที)

→15:15 สวน โออิชิ ปาร์ค(30 นาที)

→15:55 คราฟค์ปาร์คคาวากุจิ(30 นาที)

→18:10 เดินทางกลับถึงสถานีรถไฟชินจุกุ ทัวร์จบลงที่นี่

ราคาพร้อมไกด์ภาษาจีน : ผู้ใหญ่ 5,900เยน เด็ก 3-12 ปี ราคา 4,900 เยน

ราคาพร้อมไกด์ภาษาอังกฤษ : ผู้ใหญ่ 7,900เยน เด็ก 3-12 ปี ราคา 6,900 เยน

★รถออกเดินทาง 18 เมษายน-24 พฤษภาคม 2020 เมื่อครบ 5 ท่านขึ้นไป★

★มีเจ้าหน้าที่คอยนัดเวลาบนรถ(มีพนักงานสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษตามที่ท่านจอง)
★ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
★รถออกเดินทางตั้งแต่ 5 ท่าน ขึ้นไป
★เป็นราคาที่รวมค่าทางเข้า ค่ารถไปกลับ ค่าทางด่วน ค่าที่จอดและภาษีเรียบร้อยแล้ว
★ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
★เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก

** หมายเหตุ 1 ทริปนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยนัดเวลาบนรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน

** หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

จุดนัดพบ (เลือกหนึ่งที่)

จุดนัดพบ 1 : หน้าTokyo Bunka Kaikan(อยู่ฝั่งออกจากสถานีรถไฟอุเอโนะJR Ueno Park Exit)

ที่อยู่: 5-45 Ueno Park Taitoku Tokyo (หน้าTokyo Bunka Kaikan)
ออกเดินทาง: 7:30 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

จุดนัดพบ 2 : หน้าบริษัท Kokuyo Shinagawa

ที่อยู่: 8−35, Minami 1-chome, Minato-ku, Tokyo
ออกเดินทาง: 7:30 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

จุดนัดพบ 3 : หน้าโรงแรม Sunshine City Prince Hotel

ที่อยู่: 1−5, 3, Ikebukuro, Ikebukuro, Tokyo
ออกเดินทาง: 7:30 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

จุดนัดพบ 4 : หน้าตึกShinjuku I-Land Tower【บริเวณLOVE object

ที่อยู่: 6-5-1, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
ออกเดินทาง: 8:30 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

ทุ่งดอกทิวลิป Heavenly Tulip Festival

ชมเทศกาลชมทุ่งพิ้งค์มอสหรือเทศกาลชิบะซากุระ/ชมทุ่งพิ้งค์มอส Fuji Shiba-sakura Festival

ชมเทศกาลชมทุ่งพิ้งค์มอสหรือเทศกาลชิบะซากุระ ที่บานสะพรั่งเป็นลานกว้างพร้อมวิวสวยๆของภูเขาไฟฟูจิ/รับประทานอาหารกลางวันอิสระได้ตรงจุดนี้

หมู่บ้านโบราณ

หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโต

หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโตะ (Saiko ‘Iyashi no sato NENBA’) ซึ่งในอดีตกาลนั้นที่นี่เป็นหมู่บ้านหลังคามุงจาก และผู้คนในอดีตต่างดำรงชีวิตกันอย่างปกติ แต่เมื่อราวๆ ปี 1966 หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากพายุเข้า เมื่อเวลาผ่านไป จึงได้ทำการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ไว้ แม้แต่หลังคาก็ยังคงสร้างเป็นรูปแบบเค้าโครงเดิม

 

สวน โออิชิ ปาร์ค

สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งจะมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ และในวันที่อากาศแจ่มใสสวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกซึ่งสวยงามมาก โดยทั้งสวนจะปลูกดอกไม้ต่างๆ ตามฤดูกาลตลอดปี ช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่สวนโออิชิ ปาร์ค นั้นจะมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสด ที่บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณโดยรอบของริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง และนอกจากนี้ที่นี่ยังมี Natural Living Center ร้านขายของสินค้า ท้องถิ่นและของฝากต่างๆ ให้เลือกซื้อมากมายอีกด้วย

คราฟค์ปาร์คคาวากุจิ


คราฟค์ปาร์คคาวากุจิ เป็นสถานที่ทดลองทำกิจกรรมฝีมือต่างๆถึง 9 อย่าง มีแบบ ลูกปัด ทำกระจกสี ทำแก้วพ่นทราย ทำเทียนเจล ทำศิลปะในขวดโหล ทำเครื่องประดับเงิน วาดภาพบนจาน ทำซันแคชเชอร์ ตีเส้นโซบะ เป็นต้น
มีจุดแช่เท้าให้ฟรีค่ะ สำหรับใครที่เหนื่อยจากการเดินทาง

สถานีรถไฟชินจุกุ

18:10 เดินทางกลับถึงสถานีรถไฟชินจุกุ *ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร


 

สามารถสอบถาม เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง  และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางด้านล่าง 

https://www.facebook.com/Heisei.th
โทรติดต่อ : +81-48-487-7024 (เบอร์ญี่ปุ่น)
E-mail : japan555@busde.com
LINE@

Leave a Reply